Logo Projektu AI4Youth
Napis "Problem czy rozwiązanie"

AI4Youth Sztuczna Inteligencja – konkurs finałowy

Przed uczestnikami projektu konkurs finałowy „AI4Youth – Sztuczna inteligencja”. Przez najbliższych kilka tygodni uczniowie w zespołach zaprojektują własne projekty i rozwiązania oparte o algorytmy sztucznej inteligencji, rozwiązujące wybrany problem zgodny z tematyką i ideą Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Celem Konkursu jest:

  • promowanie nauki programowania oraz wiedzy o sztucznej inteligencji w szkołach, wypracowanie i przetestowanie rozwiązań, służących kształtowaniu kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji (zwanej dalej również: „AI”) wśród młodzieży szkół średnich,
  • budowanie kluczowych kompetencji cyfrowych, angażujących sferę abstrakcyjnego myślenia wśród uczniów,
  • promowanie przedsiębiorczości opartej na AI w szkołach,
  • budowanie wśród młodzieży wysokiej motywacji do poszukiwania nowatorskich pomysłów, kreowania nowych rozwiązań i ich wdrażania.

Spośród wszystkich Projektów konkursowych Kapituła Konkursu dokona wyboru 30 najlepszych Projektów konkursowych, których autorzy staną się Finalistami konkursu. Następnie spośród 30 najlepszych Projektów konkursowych wyłoni 5 Projektów konkursowych, których autorzy staną się Laureatami konkursu. Na zwycięzców czekają nagrody.

Harmonogram konkursu:

  1. 18 września 2022 roku (niedziela), godzina 23:59 – termin zgłoszenia Uczestników konkursu.
  2. 9 października 2022 roku (niedziela), godzina 23:59 – termin przesyłania Projektu konkursowego i udostępnienia pełnej dokumentacji przez Uczestników Konkursu.
  3. 21 października 2022 roku (piątek) – ogłoszenie wyników Konkursu.
  4. 3 listopada 2022 roku (czwartek) w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Gala finałowa.