Logo Projektu AI4Youth
ilustracja przedstawiająca siedzącą kobietę otoczoną m.in. ekranami i rośliną

Projekt AI4Youth

Sztuczna inteligencja w Twojej szkole

Pilotażowy projekt edukacyjny skierowany do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych realizowany na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie programu AI for Youth firmy Intel

ilustracja przedstawiająca budynek szkoły, tekst AI i biret

Bądź częścią cyfrowej rewolucji AI 

Program AI for Youth jest autorskim, globalnym programem firmy Intel, mającym na celu zwiększenie świadomości cyfrowej, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji oraz promowanie kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

Projekt AI4Youth realizowany jest przez Konsorcjum Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Software Development Academy działających na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli publicznych liceów ogólnokształcących oraz techników zawodowych i ma za zadanie poszerzenie wiedzy jak i zwiększenie umiejętności nie tylko technologicznych, ale i społecznych. 

Podróż edukacyjna

Program AI for Youth to wyjątkowa podróż edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające stworzyć własny projekt z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji

Inspiracja

Etap 1

Młodzi ludzie inspirują się możliwościami AI. Uczą się, jakie problemy mogą rozwiązać, stosując sztuczną inteligencję. Rozwijają świadomość etycznych i społecznych konsekwencji stosowania sztucznej inteligencji.

Zdobywanie

Etap 2

Na tym etapie młodzież zdobywa podstawowe umiejętności w zakresie analizy danych (DATA), widzenia komputerowego i rozpoznawania obrazów (ang. Computer Vision – CV) oraz przetwarzania języka naturalnego (ang. Natural Language Processing – NLP).

Doświadczanie

Etap 3

Młodzież buduje swoje doświadczenie w konkretnych domenach AI (DATA, CV, NLP) poprzez ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem języka Python.

Wzmacnianie

Etap 4

Młodzież wykorzystuje swoje umiejętności do rozwiązywania ważnych, rzeczywistych, społecznych problemów, pamiętając o wpływie społecznym i etycznym.

Sprawdź, co daje Twojej szkole i uczniom wzięcie udziału w projekcie

ilustracja kuli ziemskiej i checklisty
ilustracja kuli ziemskiej i dwóch małych ekranów z zarysami postaci
ilustracja ekranu komputera i przypinki z ikoną gwiazdy
ilustracja z napisem AI
ilustracja ekranu komputera, na którym znajduje się biret
ilustracja ekranu komputera, na którym widnieje kula ziemska

Czy wiesz, że... pracownik przyszłości będzie częścią środowiska łączącego w sobie cechy rzeczywistości i cyfrowego świata?

inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

Projekt AI4Youth jest realizowany i finansowany w ramach 2.4.1 „inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem inno_Lab jest wspieranie rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce na styku nauki, biznesu i instytucji publicznych. W ramach projektu zostaną wypracowane i przetestowane rozwiązania służące kształtowaniu kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji wśród młodzieży publicznych szkół ponadpodstawowych, na podstawie których zostaną opracowane rekomendacje i programy edukacyjne w tym zakresie.

Projekt jest też elementem promującym przedsiębiorczość opartą na AI w szkołach średnich.

Jak wygląda proces?

napis Start

14.09.2021

ilustracja megafonu

Nabór szkół

14.09.2021-26.10.2021

Spotkanie inauguracyjne

28.10.2021

ilustracja ikony odtwarzania filmu lub muzyki znajdująca się na dużej planszy

Kurs dla nauczycieli
etapy 1 i 2

15.11.2021-17.12.2021

28.02.2022-8.04.2022

ilustracja przedstawiająca biret

Opracowanie przez uczniów projektów konkursowych

01.09.2022-16.10.2022

ilustracja przedstawiająca dwie karty nałożone na siebie i symbol strzałki

Kurs dla nauczycieli
i wybranych uczniów
etap 3

09.05.2022-24.06.2022

ilustracja przedstawiająca budynek szkoły

Zajęcia nauczycieli z uczniami w szkołach

17.01.2022-30.04.2022

ilustracja przedstawiająca ekran, na którym znajduje się biret i ikona gwiazdy

Ocena projektów uczniowskich

17.10.2022-21.10.2022

ilustracja przedstawiająca zapisaną kartę z ikoną gwiazdy

Gala finałowa

03.11.2022

ilustracja przedstawiająca dwie karty nałożone na siebie i ikonę lupy

Ewaluacja - podsumowanie projektu

31.10.2022-6.11.2022

napis Meta

6.11.2022

Przejdź do działania!

Zgłoś szkołę do projektu,
jeśli uważasz, że:

szkoła podąża za najnowszymi trendami w edukacji;
pracują w niej nauczyciele entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii;​
uczęszczają do niej uczniowie, którzy są kreatywni i chcą tworzyć innowacje;​
szkoła stawia na rozwój kompetencji technicznych i społecznych, które są niezbędne do prosperowania w gospodarce cyfrowej.

Co zyskujesz w zamian?

widoczny wzrost umiejętności technicznych m.in. w zakresie programowania, myślenia algorytmicznego, analizowania danych;​
rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych;​
rozwój na płaszczyźnie zawodowej m.in. w zakresie przedsiębiorczego i projektowego myślenia. ​

Zgłoś szkołę do projektu,
jeśli uważasz, że:

szkoła podąża za najnowszymi trendami w edukacji;
pracują w niej nauczyciele entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii;​
uczęszczają do niej uczniowie, którzy są kreatywni i chcą tworzyć innowacje;​
szkoła stawia na rozwój kompetencji technicznych i społecznych, które są niezbędne do prosperowania w gospodarce cyfrowej;

Co zyskujesz w zamian?

widoczny wzrost umiejętności technicznych m.in. w zakresie programowania, myślenia algorytmicznego, analizowania danych;​
rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych;​
rozwój na płaszczyźnie zawodowej m.in. w zakresie przedsiębiorczego i projektowego myślenia. ​

Jak dołączyć do projektu?

Wypełnij formularz i zgłoś  szkołę do udziału w projekcie AI4Youth.

Pamiętaj, że nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem dołączenia do projektu, a jedynie przyjęciem zgłoszenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie rekrutacji.

Konkursowe, uczniowskie projekty edukacyjne

Uczniowie w Projekcie w zespołach 1-3 osobowych tworzą własne projekty konkursowe, wykorzystujące algorytmy AI do rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym lub globalnym.

Wybierają własny kierunek i tematykę projektu. To nim będą się zajmować, wykorzystując poznaną na zajęciach wiedzę, umiejętności i otrzymane programistyczne narzędzia.

Polska uczestniczyła w pilotażu programu AI for Youth w 2019 roku. Ówczesne działania projektowe objęły 120 osób. Rok później ponad 200. ​

Obecnie program jest wdrażany w 15 krajach i wyposażył ponad 150 000 studentów na całym świecie w umiejętności AI. W kolejnych latach liczba krajów przygotowujących młodzież na nadejście rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją wzrośnie do 30! 

Poznaj wybrane projekty, stworzone przez uczniów objętych programem AI for Youth

postać wpatrująca się w ekran
Odtwórz wideo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

To istotne w światowej skali centrum badawczo-rozwojowe technologii ICT i przestrzeń badawcza infrastruktury informatycznej. Na rynku funkcjonuje od 1993 roku i współpracuje z 1000 jednostek z 60 państw.

Poza innowacjami społecznymi oraz cyfrową gospodarką PCSS zajmuje się nauką i posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Software Development Academy to największa akademia programowania w Europie, która obecnie działa w 11 krajach.

W ciągu 7 lat doświadczenia SDA przeprowadziło wiele szkoleń i kursów z zakresu IT, w których udział wzięło ponad 11 000 kursantów, z powodzeniem realizując swoje marzenia o karierze w branży IT.

Każdy kurs prowadzony przez SDA jest dostosowany do potrzeb kursantów i przygotowany przez ekspertów, a przede wszystkim praktyków z branży.

ilustracja przedstawiająca mężczyznę z tabletem otoczonego dwoma ekranami

W zakładce FAQ, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół
Dni
Godziny
Minuty