Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

I ETAP REKRUTACJI:

Zgłoszenie szkoły do projektu za pośrednictwem formularza internetowego do dnia 01.10.2021 r.
Weryfikacja poprawności wypełnionego formularza, kompletności i poprawności złożonych skanów dokumentów przez Komisję rekrutacyjną.
Ogłoszenie wyników weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszeń do dnia 07.10.2021 r.

II ETAP REKRUTACJI:

Ocena przez Komisję rekrutacyjną, aplikacji Uczestnika zgodnie z przyjętymi kryteriami merytorycznymi i ogłoszenie listy szkół wybranych wstępnie do projektu do dnia 12.10.2021 r.
Przesłanie przez szkoły wybrane wstępnie do projektu wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20.10.2021 r., pod rygorem skreślenia szkoły z listy szkół wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie .
Weryfikacja dokumentów nadesłanych przez szkoły w ramach Etapu II rekrutacji i wyłonienie przez Komisję rekrutacyjną szkół, którym przyznany zostanie status uczestnika projektu, co nastąpi do dnia 21.10.2021 r.

I ETAP REKRUTACJI:

Zgłoszenie szkoły do projektu za pośrednictwem formularza internetowego do dnia 01.10.2021 r.
Weryfikacja poprawności wypełnionego formularza, kompletności i poprawności złożonych skanów dokumentów. Czynności tych dokonuje Komisja rekrutacyjna.
Ogłoszenie wyników weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszeń do dnia 07.10.2021 r.

II ETAP REKRUTACJI:

Ocena, przez Komisję rekrutacyjną, aplikacji Uczestnika zgodnie z przyjętymi kryteriami merytorycznymi i ogłoszenie listy szkół wybranych wstępnie do projektu do dnia 12.10.2021 r.
Przesłanie przez szkoły wybrane wstępnie do projektu wymaganych dokumentów do dnia 20.10.2021 r., pod rygorem skreślenia szkoły z listy szkół wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie .
Weryfikacja dokumentów nadesłanych przez szkoły w ramach Etapu II rekrutacji i wyłonienie przez Komisję rekrutacyjną szkół, którym przyznany zostanie status uczestnika projektu, co nastąpi do dnia 21.10.2021 r.

Jak dołączyć do projektu?

Wypełnij formularz i zgłoś  szkołę do udziału w projekcie AI4Youth.

Pamiętaj, że nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem dołączenia do projektu, a jedynie przyjęciem zgłoszenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie rekrutacji.

Szczegółowe informacje związane z projektem znajdziesz w Regulaminie