Logo Projektu AI4Youth

FAQ

Baza wiedzy

O projekcie

W projekcie może wziąć udział publiczne liceum ogólnokształcące lub publiczne technikum zawodowe działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt jest realizowany w formie mieszanej: 

  • Szkolenia dla nauczycieli z etapów 1-2 – zdalnie
  • Zajęcia nauczycieli z uczniami – w dowolnej formie
  • Szkolenie rozszerzające z etapu 3 – zdalnie
  • Opracowanie projektów – dowolnie

Gala finałowa – zdalnie

 • Szkoła zgłasza minimum 1 nauczyciela z grupą minimum 15 uczniów.
 • Szkoła może zgłosić 3 nauczycieli, każdy z grupą minimum 15 uczniów.
 • Mogą, ale nie muszą. Wszyscy uczniowie muszą zostać przeszkoleni przez nauczyciela z etapów 1-2 kursu. 
 • W szkoleniu z etapu 3 bierze udział nauczyciel i trzech uczniów. 
 • Pozostali uczniowie mogą zdobyć informacje z etapu 3 indywidualnie, korzystając z dostępnych materiałów, filmów, nagrań ze szkolenia.

Projekt AI4Youth obejmuje:

 1. Kurs podstawowy online dla nauczycieli prowadzony przez trenerów:
  • 15.11.2021-17.12.2021 z przerwą świąteczną oraz od 28.02.2022 do 8.04.2022 
  • prowadzone przez trenerów SDA 
 2. Zajęcia nauczycieli z uczniami w szkołach
  • od 17.01 do 30.04.2022
  • (ok. 20 godzin stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo)
 3. Szkolenia rozszerzające
  • (zdalne) z etapu 3 dla nauczycieli i trzech uczniów z grupy
  • od 9.05 do 24.06.2022 
  • prowadzone przez trenerów PCSS  (12-16 godzin). 
  • Pozostali uczniowie mogą zapoznać się w tym czasie z filmami i materiałami z zajęć
 4. Uczniowie tworzą konkursowe projekty uczniowskie
  • od 1.09 do 30.09.2022, 
  • tematy społeczne, rozwiązywanie ważnych problemów lokalnych i globalnych z wykorzystaniem technologii AI,
  • w grupach 1-3 osobowych
 5. Konkurs – prace są oceniane przez jury
  • od 01.10 do 21.10.2022
 6. Gala finałowa,
  • październik 2022, 
  • prezentacja projektów, 
  • nagrody dla 5 najlepszych grup projektowych

Program AI for Youth to wyjątkowa podróż edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć umiejętności konieczne do efektywnego i twórczego korzystania ze sztucznej inteligencji:

 • etap 1: Inspire (Inspiracja) – młodzi ludzie inspirują się możliwościami AI. Uczą się, jakie problemy mogą rozwiązać, stosując sztuczną inteligencję w celu wywołania skutków społecznych, pamiętając jednocześnie o potencjalnych zagrożeniach i rozwijając świadomość etycznych i społecznych konsekwencji stosowania sztucznej inteligencji.
 • etap 2: Acquire (Zdobywanie) – młodzież zdobywa podstawowe umiejętności niezbędne do zorganizowania i rozwinięcia własnego projektu AI, od pomysłu do wdrożenia, wraz z umiejętnościami specyficznymi dla danej dziedziny w zakresie analizy danych (DATA), widzenia komputerowego i rozpoznawania obrazów (ang. Computer Vision – CV) oraz przetwarzania języka naturalnego (ang. Natural Language Processing – NLP).
 • etap 3: Experience (Doświadczanie) – młodzież spędza większość czasu na tym etapie, budując swoje doświadczenie w konkretnych domenach AI (DATA, CV, NLP) poprzez ukierunkowane doświadczenia praktyczne.
 • etap 4: Empower (Wzmacnianie) – na tym ostatnim etapie młodzież jest uprawniona do wykorzystania swoich umiejętności do rozwiązywania rzeczywistych problemów, które zidentyfikowała w zorganizowanym procesie, pamiętając o wpływie społecznym i etycznym.

Uczniowie tworzą w zespołach 1-3 osobowych własne projekty wykorzystujące algorytmy AI do rozwiązywania problemów,wyzwań społecznych na poziomie lokalnym lub globalnym. Korzystają z platformy dostarczonej przez PCSS, która umożliwia m. in. programowanie algorytmów AI z poziomu przeglądarki WWW. Uczniowie wybierają własny kierunek projektu, którym będą się zajmować wykorzystując poznaną na zajęciach wiedzę i narzędzia. 

Bierze udział w szkoleniu z etapów 1-2 

 • online (32 godziny) 

Prowadzi zajęcia z etapów 1-2 dla uczniów od 17.01 do 30.04.2022

 • (ok. 20 godzin) 

Wraz z grupą 3 uczniów bierze udział w szkoleniu rozszerzającym z etapu 3 od 9.05 do 24.06.2022

 • online (12-16 godzin)

Wspiera uczniów w przygotowaniu przez nich projektów konkursowych.

 • Szkoła otrzymuje:
  • Pakiet materiałów edukacyjnych pełnego programu AI for Youth przygotowanych przez firmę Intel Corporation. Materiały zawierają:
   • scenariusze edukacyjne
   • prezentacje multimedialne
   • materiały dodatkowe – dołączone lub osadzone filmy
   • interaktywne arkusze ćwiczeń programistycznych
  • Certyfikat szkoły, w której realizowany jest innowacyjny projekt AI4Youth wydany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
 • Nauczyciel otrzymuje:
  • Bezpłatne szkolenie w zakresie podstaw sztucznej inteligencji
  • Bezpłatne szkolenie prowadzone przez inżynierów, zajmujących się na co dzień AI, rozwijające umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji i tworzenia własnych rozwiązań. 
  • Bezpłatne szkolenie w zakresie podstaw Design Thinking
  • Wsparcie trenerów
  • szkolenie Cyber security – cena rynkowa 600 zł
  • szkolenie Scrum online – cena rynkowa 300 zł
  • biblioteka HELION dostęp do biblioteki helion – roczny dostęp wartość 400 zł
  • Certyfikat Coacha Programu AI for Youth wydany przez firmę Intel Corporation

Rekrutacja do projektu została zamknięta. Pozostajemy w kontakcie ze szkołami, które wzięły udział w rekrutacji.