FAQ

Baza wiedzy

O projekcie

W projekcie może wziąć udział publiczne liceum ogólnokształcące lub publiczne technikum zawodowe działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt jest realizowany w formie mieszanej: 

  • Szkolenia dla nauczycieli z etapów 1-2 – zdalnie
  • Zajęcia nauczycieli z uczniami – w dowolnej formie
  • Szkolenie rozszerzające z etapu 3 – zdalnie
  • Opracowanie projektów – dowolnie

Gala finałowa – zdalnie

 • Szkoła zgłasza minimum 1 nauczyciela z grupą minimum 15 uczniów.
 • Szkoła może zgłosić 2 nauczycieli, każdy z grupą minimum 15 uczniów.
 • Mogą, ale nie muszą. Wszyscy uczniowie muszą zostać przeszkoleni przez nauczyciela z etapów 1-2 kursu. 
 • W szkoleniu z etapu 3 bierze udział nauczyciel i trzech uczniów. 
 • Pozostali uczniowie mogą zdobyć informacje z etapu 3 indywidualnie, korzystając z dostępnych materiałów, filmów, nagrań ze szkolenia.

Projekt AI4Youth obejmuje:

Kurs podstawowy dla nauczycieli prowadzony przez trenerów: 03.11.2021 – 23.12.2021 r. (spotkania 1-7) i 28.02.2022 r. –  25.03.2022 r. 
(spotkania 8-11)

 • prowadzone przez trenerów SDA 

Online (32 godziny) zajęcia nauczycieli z uczniami w szkołach od 10.01 do 30.04.2022

 • (2-2,5 godziny tygodniowo = ok. 40 godzin) 

Szkolenia rozszerzające z etapu 3 dla nauczycieli i trzech uczniów z grupy od 9.05 do 24.06.2022

 • prowadzone przez trenerów PCSS
 • online (12-16 godzin)
 • pozostali uczniowie mogą zapoznać się w tym czasie z filmami i materiałami z zajęć

Uczniowie tworzą konkursowe projekty uczniowskie od 1.09 do 30.09.2022

 • tematy społeczne, rozwiązywanie ważnych problemów lokalnych i globalnych z wykorzystaniem technologii AI
 • w grupach 1-3 osobowych

Konkurs 

 • prace są oceniane przez jury od 01.10 do 21.10.2022

Gala finałowa, październik 2022

 • prezentacja projektów 
 • nagrody dla 5 najlepszych grup projektowych

Program AI for Youth to wyjątkowa podróż edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć umiejętności konieczne do efektywnego i twórczego korzystania ze sztucznej inteligencji:

 • etap 1: Inspire (Inspiracja) – młodzi ludzie inspirują się możliwościami AI. Uczą się, jakie problemy mogą rozwiązać, stosując sztuczną inteligencję w celu wywołania skutków społecznych, pamiętając jednocześnie o potencjalnych zagrożeniach i rozwijając świadomość etycznych i społecznych konsekwencji stosowania sztucznej inteligencji.
 • etap 2: Acquire (Zdobywanie) – młodzież zdobywa podstawowe umiejętności niezbędne do zorganizowania i rozwinięcia własnego projektu AI, od pomysłu do wdrożenia, wraz z umiejętnościami specyficznymi dla danej dziedziny w zakresie analizy danych (DATA), widzenia komputerowego i rozpoznawania obrazów (ang. Computer Vision – CV) oraz przetwarzania języka naturalnego (ang. Natural Language Processing – NLP).
 • etap 3: Experience (Doświadczanie) – młodzież spędza większość czasu na tym etapie, budując swoje doświadczenie w konkretnych domenach AI (DATA, CV, NLP) poprzez ukierunkowane doświadczenia praktyczne.
 • etap 4: Empower (Wzmacnianie) – na tym ostatnim etapie młodzież jest uprawniona do wykorzystania swoich umiejętności do rozwiązywania rzeczywistych problemów, które zidentyfikowała w zorganizowanym procesie, pamiętając o wpływie społecznym i etycznym.

Uczniowie tworzą w zespołach 1-3 osobowych własne projekty wykorzystujące algorytmy AI do rozwiązywania problemów,wyzwań społecznych na poziomie lokalnym lub globalnym. Korzystają z platformy dostarczonej przez PCSS, która umożliwia m. in. programowanie algorytmów AI z poziomu przeglądarki WWW. Uczniowie wybierają własny kierunek projektu, którym będą się zajmować wykorzystując poznaną na zajęciach wiedzę i narzędzia. 

Bierze udział w szkoleniu z etapów 1-2 od 25.10 do 23.12.2021 i  od 28.02.2022 r. – 25.03.2022 r.

 • online (32 godziny) 

Prowadzi zajęcia z etapów 1-2 dla uczniów od 10.01 do 30.04.2022

 • (2-2,5 godziny (lekcyjne lub zegarowe – do decyzji nauczyciela) tygodniowo = ok. 40 godzin) 

Wraz z grupą 3 uczniów bierze udział w szkoleniu rozszerzającym z etapu 3 od 9.05 do 24.06.2022

 • online (12-16 godzin)

Wspiera uczniów w przygotowaniu przez nich projektów konkursowych.

 • Szkoła otrzymuje:
  • Pakiet materiałów edukacyjnych pełnego programu AI for Youth przygotowanych przez firmę Intel Corporation. Materiały zawierają:
   • scenariusze edukacyjne
   • prezentacje multimedialne
   • materiały dodatkowe – dołączone lub osadzone filmy
   • interaktywne arkusze ćwiczeń programistycznych
  • Certyfikat szkoły, w której realizowany jest innowacyjny projekt AI4Youth wydany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
 • Nauczyciel otrzymuje:
  • Bezpłatne szkolenie w zakresie podstaw sztucznej inteligencji
  • Bezpłatne szkolenie prowadzone przez inżynierów, zajmujących się na co dzień AI, rozwijające umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji i tworzenia własnych rozwiązań. 
  • Bezpłatne szkolenie w zakresie podstaw Design Thinking
  • Wsparcie trenerów
  • Wynagrodzenia z tytułu realizacji zajęć szkoleniowych w ramach Projektu. Zasady i warunki przyznania Nauczycielowi wynagrodzenia, określone zostaną w odrębnej umowie
  • Certyfikat Coacha Programu AI for Youth wydany przez firmę Intel Corporation
 1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona wypełnia formularz zgłoszeniowy w terminie do 17.10.2021
 2. Na adres wskazany przez osobę wypełniającą formularz zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie formularza wraz z linkiem do przestrzeni w chmurze. 
 3. Osoba wypełniająca formularz umieszcza we wskazanym miejscu w chmurze wypełnione i podpisane załączniki 1 i 2 do Regulaminu.

Szczegółowe informacje związane z projektem znajdziesz w Regulaminie