Logo Projektu AI4Youth

Konkurs

AI4Youth Sztuczna Inteligencja – konkurs finałowy

Dziękujemy za przesłane prace konkursowe

Etapy konkursu

Rozpoczęcie konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i wykonanie projektów opartych o algorytmy sztucznej inteligencji, zgodnych z tematyką i ideą Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) (zwanych dalej: „Projektami konkursowymi”). Uczniowie wybierają temat pracy i rozpoczynają pracę nad projektem.
Zgłoszenie Uczestników konkursu
Uczniowie zgłaszają kto będzie brał udział w konkursie. Praca nad projektem może odbywać się samodzielnie lub w grupie do 3 osób. Na tym etapie wysyłamy zgody na udział w projekcie.
Przesyłanie Projektów konkursowych
Termin przesyłania Projektu konkursowego i udostępnienia pełnej dokumentacji przez Uczestników Konkursu upływa w dniu 16 października 2022 roku (niedziela), godzina 23:59. Projekt wraz obowiązkowymi dokumentami uczniowie umieszczają na dysku w chmurze lub udostępniają poprzez drive.classroom.pionier.net.pl. Link do chmury zgłaszają poprzez formularz.
Ogłoszenie wyników konkursu
Spośród wszystkich Projektów konkursowych Kapituła Konkursu dokona wyboru 30 najlepszych Projektów konkursowych, których autorzy staną się Finalistami konkursu. Następnie wyłoni 5 Projektów konkursowych, których autorzy staną się Laureatami konkursu
Gala finałowa
Finaliści konkursu i Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na Galę finałową, która odbędzie się dnia 3 listopada 2022 roku (czwartek) w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Szczegółowe informacje zostaną przesłane drogą mailową wraz z wynikami Konkursu.
1 września 2022
18 września 2022, 23:59
9 października 2022, 23:59
21 października 2022
3 listopada 2022 roku