Logo Projektu AI4Youth

Ank

NiezadowolonyTrochę zadowolonyZadowolonyBardzo zadowolony
Szkolenie było przydatne z punktu widzenia mojej pracy.
Informacje przedstawione podczas szkolenia odpowiadały na moje potrzeby.
Wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże mi lepiej wykonywać codzienną pracę.
Przykłady używane w trakcie szkolenia odnosiły się do mojej pracy.
NiezadowolonyTrochę zadowolonyZadowolonyBardzo zadowolony
Materiały i pomoce szkoleniowe były użyteczne
Materiały i pomoce szkoleniowe były łatwe w użyciu.
Platforma cyfrowa była pomocna w zajęciach
NiezadowolonyTrochę zadowolonyZadowolonyBardzo zadowolony
Jak oceniłbyś proporcje wykładów do innych metod szkoleniowych?
Materiały i pomoce szkoleniowe były łatwe w użyciu.
Informacje przedstawione w materiałach były dostosowane do moich potrzeb
NiezadowolonyTrochę zadowolonyZadowolonyBardzo zadowolony
Trener angażował mnie do aktywnego udziału w zajęciach
Podczas szkolenia Trener tworzył miłą atmosferę
Trener zachowywał właściwe tempo pracy
Informacje przekazywane przez trenera były logiczne i wyczerpujące