Logo Projektu AI4Youth

Biometria oparta na EKG

Biometria oparta na EKG (Polska, 2020)

Biometria oparta na EKG, to projekt stworzony przez ucznia Zespołu Szkół Licealno-Technicznych nr 1 w Warszawie – Jakuba Bliźniuk. Projekt wykorzystuje sieci neuronowe do biometrycznej identyfikacji osoby na podstawie samego sygnału EKG.

Praca nad projektem

Ponieważ rytm serca jest cechą indywidualną, którą można wykorzystać w identyfikacji ludzi, Jakub postanowił ją wykorzystać w ustalaniu tożsamości. Testy wykonane z użyciem algorytmów AI dały obiecujące wyniki.

W przyszłości, kiedy dostęp do czujników EKG będzie powszechny, Biometria oparta na EKG może zostać wykorzystana np. jako system logowania w aplikacjach.

Odtwórz wideo