Logo Projektu AI4Youth

Finałowa gala konkursu „AI4Youth Sztuczna Inteligencja”

3 listopada 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się uroczysta gala finałowa, wieńcząca konkurs „AI4Youth Sztuczna Inteligencja”, skierowany do uczniów publicznych liceów ogólnokształcących oraz techników zawodowych, będący uczestnikami projektu pilotażowego „AI4Youth”. Program to wyjątkowa podróż edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające stworzyć własny projekt z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji.

Projekt to pilotażowy projekt edukacyjny realizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Software Development Academy na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Projekt jest autorskim, globalnym programem firmy Intel, mającym na celu zwiększenie świadomości cyfrowej, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji oraz promowanie kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

AI4Youth skierowany jest do uczniów i nauczycieli publicznych liceów ogólnokształcących oraz techników zawodowych i ma za zadanie poszerzenie wiedzy jak i zwiększenie umiejętności nie tylko technologicznych, ale i społecznych.

Głównym celem Konkursu było:

  • promowanie nauki programowania oraz wiedzy o sztucznej inteligencji w szkołach, wypracowanie i przetestowanie rozwiązań, służących kształtowaniu kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji (zwanej dalej również: „AI”) wśród młodzieży szkół średnich,
  • budowanie kluczowych kompetencji cyfrowych, angażujących sferę abstrakcyjnego myślenia wśród uczniów,
  • promowanie przedsiębiorczości opartej na AI w szkołach,
  • budowanie wśród młodzieży wysokiej motywacji do poszukiwania nowatorskich pomysłów, kreowania nowych rozwiązań i ich wdrażania.

Przedmiotem Konkursu było natomiast opracowanie i wykonanie projektów opartych o algorytmy sztucznej inteligencji, zgodnych z tematyką i ideą Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) (zwanych dalej: „Projektami konkursowymi”).

Program szkoleniowy opracowali eksperci AI i edukatorzy, m.in. z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.