Logo Projektu AI4Youth

Rejestracja uczestników kursu rozszerzającego AI4Youth

Dane nauczyciela

Dane uczniów - uczestników szkolenia rozszerzającego na żywo