Logo Projektu AI4Youth

Mike The Glove

Mike The Glove - automatyzacja dla osób z niepełnosprawnością (Polska, 2020)

Mike The Glove, to ekosystem narzędzi ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wykonywanie codziennych czynności poprzez automatyzację. Projekt został stworzony przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego  im. Kazimierza Wielkiego w Kole: Eryka Piaseckiego, Jakub Łączkowskiego i Bartosz Ignaczaka.

Mechanizm działania Mike The Glove

Kluczowym elementem jest rękawica wyposażona w dwie aplikacje: Mike Assistant oraz Mike Home. Pierwsza służy do kontaktu z asystentem głosowym, który udzieli odpowiedzi np. na pytania o przewidywaną w dniu dzisiejszym pogodę. Druga umożliwia zarządzanie domem. Dodatkowo, dzięki rozpoznawaniu i przetwarzaniu przez sieć neuronową określonych gestów, osoba wyposażona w Mike The Glove może zarządzać dowolnymi urządzeniami, bez konieczności sterowania głosem.

FILM: https://youtu.be/nLn5979pLXw 

Uczniowie opatrzyli swój projekt hasłem “Przyszłość w zasięgu ręki”. Bez wątpienia, rozwój stworzonego przez nich ekosystemu narzędzi sprawi, że plany usprawnienia funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w codziennym życiu będzie mógł zostać zrealizowany już dziś.