Logo Projektu AI4Youth
Dziewczyna uczy się online

Nauczyciele rozpoczęli pracę z uczniami

17 stycznia 2022 r. rozpoczęły się szkolenia dla uczniów prowadzone przez nauczycieli, którzy ukończyli pierwszy etap kursu. Zgodnie z harmonogramem, zajęcia w szkołach będą realizowane do 30 kwietnia 2022 r., z wyłączeniem ferii zimowych.
W tym czasie młodzież zdobędzie podstawowe umiejętności potrzebne do wykorzystania sztucznej inteligencji w ujęciu aplikacyjnym.

Program AI for Youth, to cztery bloki tematyczne: Inspiracja, Zdobywanie, Doświadczanie, Wzmacnianie. Do końca kwietnia uczniowie zapoznają się z blokiem I i II, które obejmują następujące zagadnienia:

 1. Inspiracja:
  • pojęcie sztucznej inteligencji,
  • poznanie technologii AI i jej wpływu na społeczeństwo,
  • zastosowania i wdrożenia AI na świecie,
  • rozróżnienie sztucznej inteligencji od technologii innej niż sztuczna inteligencja,
  • zastosowanie AI w domu i szkole,
  • dyskusja się nad aspektami etycznymi i prywatnością.
 2. Zdobywanie:
  • poznanie 3 dziedzin AI: widzenie komputerowe, przetwarzanie języka naturalnego i dane,
  • poznanie miejsc, w których zastosowanie ma dana dziedzina,
  • zapoznanie z pojęciem „cykl projektu” sztucznej inteligencji,
  • koncepcja sieci neuronowej,
  • przebieg procesu widzenia komputerowego oraz proces akwizycji i przetwarzania danych,
  • programowanie w języku Python.