Logo Projektu AI4Youth
Nauczyciele się uczą online

Zakończyła się I tura szkoleń dla nauczycieli

Wczoraj zakończyła się I tura szkoleń dla nauczycieli. Uczestnicy projektu przeszli przez cykl 5 spotkań, które będą kontynuowane w nowym roku. Mimo wielu zajęć, nauczyciele uczestniczą w spotkaniach, a ewentualne nieobecności uzupełniają pracą własną na platformie, na której udostępniamy nagrania szkoleń i materiały edukacyjne.

Na tym etapie została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, której wyniki są analizowane.

II tura szkoleń dla nauczycieli rozpocznie się 28 lutego 2022 roku.