Logo Projektu AI4Youth
Strona internetowa Classroom

Ruszyła II tura szkoleń dla nauczycieli

Ruszyła II tura szkoleń dla nauczycieli. W czasie sześciu spotkań nauczyciele będą pogłębiać wiedzę w następujących dziedzinach AI: widzenie komputerowe, przetwarzanie języka naturalnego i dane. Wykorzystają „cykl projektu” sztucznej inteligencji w wybranym projekcie, poznają przebieg procesu widzenia komputerowego oraz proces akwizycji i przetwarzania danych. Pojawią się także pierwsze ćwiczenia wykorzystujące język Python.

Warto podkreślić, że w ramach projektu nauczyciele nauczą się korzystać z Chmury Usług Edukacyjnych PIONIER Research & Classroom. Chmura to zestaw wyspecjalizowanych e-usług w formie spójnej platformy, takich jak: Interaktywne Notatki (Notes z możliwością programowania bezpośrednio w przeglądarce internetowej, w tym w obszarze AI), platforma e-learningowa z materiałami dydaktycznymi w obszarze AI, narzędzia do komunikacji, przechowywania i udostępniania plików oraz zarządzania projektem (więcej: https://classroom.pionier.net.pl).