Logo Projektu AI4Youth
Laptop, wykresy i statystyki, kobieta pisze na komputerze

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pt.: Ewaluacja projektów pilotażowych: „AI4YOUTH” i „SZKOŁA DLA INNOWATORA”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pt.: Ewaluacja projektów pilotażowych: „AI4YOUTH” i „SZKOŁA DLA INNOWATORA”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy wraz z oświadczeniem znajdują się na stronie internetowej GOV.pl