Projekt AI4Youth

Sztuczna inteligencja w Twojej szkole

Pilotażowy projekt edukacyjny skierowany do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych realizowany na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie programu AI for Youth firmy Intel

Bądź częścią cyfrowej rewolucji AI 

Program AI for Youth jest autorskim, globalnym programem firmy Intel, mającym na celu zwiększenie świadomości cyfrowej, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji oraz promowanie kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

Projekt AI4Youth realizowany jest przez Konsorcjum Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Software Development Academy działających na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli publicznych liceów ogólnokształcących oraz techników zawodowych i ma za zadanie poszerzenie wiedzy jak i zwiększenie umiejętności nie tylko technologicznych, ale i społecznych. 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Transformacja cyfrowa sprawia, że znajomość nowoczesnych technologii i posiadanie wiedzy z wielu dziedzin może znacznie ułatwić odnalezienie się na współczesnym rynku pracy.

Młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi, że robotyzacja czy sztuczna inteligencja oraz powiązane z nimi technologie odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu sposobu, w jaki na co dzień pracujemy.

To właśnie z myślą o nich powstał projekt AI4Youth, który kładzie nacisk na ww. aspekty i może być realizowany z wieloma korzyściami w każdej szkole.

Sprawdź, co daje Twojej szkole i uczniom wzięcie udziału w projekcie

Umiejętność świadomego korzystania z cyfrowych technologii
Międzynarodowy charakter projektu
Kursy dla nauczycieli i uczniów prowadzone przez certyfikowanych trenerów Intel AI for Youth
Bezpłatny dostęp do narzędzi AI
Bezpłatny dostęp do licencjowanych materiałów edukacyjnych
Osiągnięcie gotowości cyfrowej

Czy wiesz, że... pracownik przyszłości będzie częścią środowiska łączącego w sobie cechy rzeczywistości i cyfrowego świata?

inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

Projekt AI4Youth jest realizowany i finansowany w ramach 2.4.1 „inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem inno_Lab jest wspieranie rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce na styku nauki, biznesu i instytucji publicznych. W ramach projektu zostaną wypracowane i przetestowane rozwiązania służące kształtowaniu kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji wśród młodzieży publicznych szkół ponadpodstawowych, na podstawie których zostaną opracowane rekomendacje i programy edukacyjne w tym zakresie.

Projekt jest też elementem promującym przedsiębiorczość opartą na AI w szkołach średnich.

Jak wygląda proces?

Start

14.09.2021

Strzałki_proces_fioletowe2
Rekrutacja szkół

14.09.2021-01.10.2021

Przyjmowanie zgłoszeń szkół

16.09.2021, 17:00
i 21.09.2021, 18:00

Spotkania informacyjne dla dyrektorów i nauczycieli

Kurs z podstaw AI dla nauczycieli prowadzony przez trenerów

25.10.2021-23.12.2021

Kurs z podstaw AI dla nauczycieli prowadzony przez trenerów

Strzałki_proces_fioletowe2
Opracowanie przez uczniów projektów opartych o algorytmy AI

01.09.2022-30.09.2022

Opracowanie przez uczniów własnych projektów opartych o algorytmy AI

Kurs rozszerzający dla nauczycieli i wybranych uczniów

09.05.2022-24.06.2022

Kurs rozszerzający dla nauczycieli i wybranych uczniów

Zajęcia nauczycieli z uczniami w szkołach

10.01.2022-30.04.2022

Zajęcia nauczycieli z uczniami w szkołach

Strzałki_proces_fioletowe2
Konkurs projektów uczniowskich

01.10.2022-21.10.2022

Konkurs projektów uczniowskich

Gala finałowa

31.10.2022*

Gala finałowa

Ewaluacja - podsumowanie projektu

31.10.2022-6.11.2022

Ewaluacja - podsumowanie projektu

Strzałki_proces_fioletowe2
Meta

6.11.2022

*) przewidywany termin

Przejdź do działania!

Zgłoś szkołę do projektu,
jeśli uważasz, że:

szkoła podąża za najnowszymi trendami w edukacji;
pracują w niej nauczyciele entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii;​
uczęszczają do niej uczniowie, którzy są kreatywni i chcą tworzyć innowacje;​
szkoła stawia na rozwój kompetencji technicznych i społecznych, które są niezbędne do prosperowania w gospodarce cyfrowej.

Co zyskujesz w zamian?

widoczny wzrost umiejętności technicznych m.in. w zakresie programowania, myślenia algorytmicznego, analizowania danych;​
rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych;​
rozwój na płaszczyźnie zawodowej m.in. w zakresie przedsiębiorczego i projektowego myślenia. ​

Zgłoś szkołę do projektu,
jeśli uważasz, że:

szkoła podąża za najnowszymi trendami w edukacji;
pracują w niej nauczyciele entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii;​
uczęszczają do niej uczniowie, którzy są kreatywni i chcą tworzyć innowacje;​
szkoła stawia na rozwój kompetencji technicznych i społecznych, które są niezbędne do prosperowania w gospodarce cyfrowej;

Co zyskujesz w zamian?

widoczny wzrost umiejętności technicznych m.in. w zakresie programowania, myślenia algorytmicznego, analizowania danych;​
rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych;​
rozwój na płaszczyźnie zawodowej m.in. w zakresie przedsiębiorczego i projektowego myślenia. ​

Jak dołączyć do projektu?

Wypełnij formularz i zgłoś  szkołę do udziału w projekcie AI4Youth.

Pamiętaj, że nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem dołączenia do projektu, a jedynie przyjęciem zgłoszenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie rekrutacji.

Sprawdź poprzednie realizacje

Polska uczestniczyła w pilotażu programu AI for Youth w 2019 roku. Ówczesne działania projektowe objęły 120 osób. Rok później ponad 200. 

W tej edycji zapewniliśmy miejsca dla 120 nauczycieli i aż 1800 uczniów! Obecnie program jest wdrażany w 15 krajach i wyposażył ponad 150 000 studentów na całym świecie w umiejętności AI. W kolejnych latach liczba krajów przygotowujących młodzież na nadejście rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją wzrośnie do 30! 

Poznaj wybrane projekty, stworzone przez uczniów objętych programem AI for Youth

Odtwórz wideo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

To istotne w światowej skali centrum badawczo-rozwojowe technologii ICT i przestrzeń badawcza infrastruktury informatycznej. Na rynku funkcjonuje od 1993 roku i współpracuje z 1000 jednostek z 60 państw.

Poza innowacjami społecznymi oraz cyfrową gospodarką PCSS zajmuje się nauką i posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Software Development Academy to największa akademia programowania w Europie, która obecnie działa w 11 krajach.

W ciągu 7 lat doświadczenia SDA przeprowadziło wiele szkoleń i kursów z zakresu IT, w których udział wzięło ponad 11 000 kursantów, z powodzeniem realizując swoje marzenia o karierze w branży IT.

Każdy kurs prowadzony przez SDA jest dostosowany do potrzeb kursantów i przygotowany przez ekspertów, a przede wszystkim praktyków z branży.

W zakładce FAQ, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół
Dni
Godziny
Minuty