AI4Youth Polska 2020

Biometria oparta na EKG

Biometria oparta na EKG (Polska, 2020) Biometria oparta na EKG, to projekt stworzony przez ucznia Zespołu Szkół Licealno-Technicznych nr 1 w Warszawie – Jakuba Bliźniuk. Projekt wykorzystuje sieci neuronowe do biometrycznej identyfikacji osoby na podstawie samego sygnału EKG. Praca nad projektem Ponieważ rytm serca jest cechą indywidualną, którą można wykorzystać w identyfikacji ludzi, Jakub postanowił …

Biometria oparta na EKG Read More »

Mike The Glove

Mike The Glove – automatyzacja dla osób z niepełnosprawnością (Polska, 2020) Mike The Glove, to ekosystem narzędzi ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wykonywanie codziennych czynności poprzez automatyzację. Projekt został stworzony przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego  im. Kazimierza Wielkiego w Kole: Eryka Piaseckiego, Jakub Łączkowskiego i Bartosz Ignaczaka. Mechanizm działania Mike The Glove Kluczowym elementem jest rękawica wyposażona …

Mike The Glove Read More »