Projekt AI4Youth

Sztuczna inteligencja w Twojej szkole

Pilotażowy projekt edukacyjny skierowany do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych realizowany na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie programu AI for Youth firmy Intel

Bądź częścią cyfrowej rewolucji AI 

Program AI for Youth jest autorskim, globalnym programem firmy Intel, mającym na celu zwiększenie świadomości cyfrowej, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji oraz promowanie kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

Projekt AI4Youth realizowany jest przez Konsorcjum Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Software Development Academy działających na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli publicznych liceów ogólnokształcących oraz techników zawodowych i ma za zadanie poszerzenie wiedzy jak i zwiększenie umiejętności nie tylko technologicznych, ale i społecznych. 

Podróż edukacyjna

Program AI for Youth to wyjątkowa podróż edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające stworzyć własny projekt z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji

Inspiracja

Etap 1

Młodzi ludzie inspirują się możliwościami AI. Uczą się, jakie problemy mogą rozwiązać, stosując sztuczną inteligencję. Rozwijają świadomość etycznych i społecznych konsekwencji stosowania sztucznej inteligencji.

Zdobywanie

Etap 2

Na tym etapie młodzież zdobywa podstawowe umiejętności w zakresie analizy danych (DATA), widzenia komputerowego i rozpoznawania obrazów (ang. Computer Vision – CV) oraz przetwarzania języka naturalnego (ang. Natural Language Processing – NLP).

Doświadczanie

Etap 3

Młodzież buduje swoje doświadczenie w konkretnych domenach AI (DATA, CV, NLP) poprzez ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem języka Python.

Wzmacnianie

Etap 4

Młodzież wykorzystuje swoje umiejętności do rozwiązywania ważnych, rzeczywistych, społecznych problemów, pamiętając o wpływie społecznym i etycznym.

Sprawdź, co daje Twojej szkole i uczniom wzięcie udziału w projekcie

Umiejętność świadomego korzystania z cyfrowych technologii
Międzynarodowy charakter projektu
Kursy dla nauczycieli i uczniów prowadzone przez certyfikowanych trenerów Intel AI for Youth
Bezpłatny dostęp do narzędzi AI
Bezpłatny dostęp do licencjowanych materiałów edukacyjnych
Osiągnięcie gotowości cyfrowej

Czy wiesz, że... pracownik przyszłości będzie częścią środowiska łączącego w sobie cechy rzeczywistości i cyfrowego świata?

inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

Projekt AI4Youth jest realizowany i finansowany w ramach 2.4.1 „inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem inno_Lab jest wspieranie rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce na styku nauki, biznesu i instytucji publicznych. W ramach projektu zostaną wypracowane i przetestowane rozwiązania służące kształtowaniu kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji wśród młodzieży publicznych szkół ponadpodstawowych, na podstawie których zostaną opracowane rekomendacje i programy edukacyjne w tym zakresie.

Projekt jest też elementem promującym przedsiębiorczość opartą na AI w szkołach średnich.

Jak wygląda proces?

Start

14.09.2021

Strzałki_proces_fioletowe2
Rekrutacja szkół

Nabór szkół

14.09.2021-17.10.2021

Spotkanie inauguracyjne

do ustalenia

Kurs z podstaw AI dla nauczycieli prowadzony przez trenerów

Kurs dla nauczycieli
etapy 1 i 2

03.11.2021-23.12.2021 28.02.2022-25.03.2022

Strzałki_proces_fioletowe2
Opracowanie przez uczniów projektów opartych o algorytmy AI

Opracowanie przez uczniów projektów konkursowych

01.09.2022-30.09.2022

Kurs rozszerzający dla nauczycieli i wybranych uczniów

Kurs dla nauczycieli
i wybranych uczniów
etap 3

09.05.2022-24.06.2022

Zajęcia nauczycieli z uczniami w szkołach

Zajęcia nauczycieli z uczniami w szkołach

10.01.2022-30.04.2022

Strzałki_proces_fioletowe2
Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs projektów uczniowskich

01.10.2022-21.10.2022

Gala finałowa

Gala finałowa

31.10.2022*

Ewaluacja - podsumowanie projektu

Ewaluacja - podsumowanie projektu

31.10.2022-6.11.2022

Strzałki_proces_fioletowe2
Meta

6.11.2022

*) przewidywany termin

Przejdź do działania!

Zgłoś szkołę do projektu,
jeśli uważasz, że:

szkoła podąża za najnowszymi trendami w edukacji;
pracują w niej nauczyciele entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii;​
uczęszczają do niej uczniowie, którzy są kreatywni i chcą tworzyć innowacje;​
szkoła stawia na rozwój kompetencji technicznych i społecznych, które są niezbędne do prosperowania w gospodarce cyfrowej.

Co zyskujesz w zamian?

widoczny wzrost umiejętności technicznych m.in. w zakresie programowania, myślenia algorytmicznego, analizowania danych;​
rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych;​
rozwój na płaszczyźnie zawodowej m.in. w zakresie przedsiębiorczego i projektowego myślenia. ​

Zgłoś szkołę do projektu,
jeśli uważasz, że:

szkoła podąża za najnowszymi trendami w edukacji;
pracują w niej nauczyciele entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii;​
uczęszczają do niej uczniowie, którzy są kreatywni i chcą tworzyć innowacje;​
szkoła stawia na rozwój kompetencji technicznych i społecznych, które są niezbędne do prosperowania w gospodarce cyfrowej;

Co zyskujesz w zamian?

widoczny wzrost umiejętności technicznych m.in. w zakresie programowania, myślenia algorytmicznego, analizowania danych;​
rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych;​
rozwój na płaszczyźnie zawodowej m.in. w zakresie przedsiębiorczego i projektowego myślenia. ​

Jak dołączyć do projektu?

Wypełnij formularz i zgłoś  szkołę do udziału w projekcie AI4Youth.

Pamiętaj, że nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem dołączenia do projektu, a jedynie przyjęciem zgłoszenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie rekrutacji.

Konkursowe, uczniowskie projekty edukacyjne

Uczniowie w Projekcie w zespołach 1-3 osobowych tworzą własne projekty konkursowe, wykorzystujące algorytmy AI do rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym lub globalnym.

Wybierają własny kierunek i tematykę projektu. To nim będą się zajmować, wykorzystując poznaną na zajęciach wiedzę, umiejętności i otrzymane programistyczne narzędzia.

Polska uczestniczyła w pilotażu programu AI for Youth w 2019 roku. Ówczesne działania projektowe objęły 120 osób. Rok później ponad 200. ​

Obecnie program jest wdrażany w 15 krajach i wyposażył ponad 150 000 studentów na całym świecie w umiejętności AI. W kolejnych latach liczba krajów przygotowujących młodzież na nadejście rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją wzrośnie do 30! 

Poznaj wybrane projekty, stworzone przez uczniów objętych programem AI for Youth

Odtwórz wideo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

To istotne w światowej skali centrum badawczo-rozwojowe technologii ICT i przestrzeń badawcza infrastruktury informatycznej. Na rynku funkcjonuje od 1993 roku i współpracuje z 1000 jednostek z 60 państw.

Poza innowacjami społecznymi oraz cyfrową gospodarką PCSS zajmuje się nauką i posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Software Development Academy to największa akademia programowania w Europie, która obecnie działa w 11 krajach.

W ciągu 7 lat doświadczenia SDA przeprowadziło wiele szkoleń i kursów z zakresu IT, w których udział wzięło ponad 11 000 kursantów, z powodzeniem realizując swoje marzenia o karierze w branży IT.

Każdy kurs prowadzony przez SDA jest dostosowany do potrzeb kursantów i przygotowany przez ekspertów, a przede wszystkim praktyków z branży.

W zakładce FAQ, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół
Dni
Godziny
Minuty